Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Plešivec, oficiálne stránky

Aktuality


 

 

 

 

 

 

 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. upozorňuje cestujúcich, že z dôvodu

výluky medzi  železničnými stanicami Tornaľa – Plešivec dňa 4. októbra 2018

v čase od 7:00 do 16:20 h. budú vlaky R 931 Ipeľ,  R 812  Gemeran, R 811 Sitno

a R 814 Slatina  nahradené autobusmi.

Autobusy budú zastavovať:

 •  Tornaľa -   pred budovou železničnej stanice
 •  Plešivec – pred budovou železničnej stanice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznamujeme obyvateľom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované 

prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom v obci Plešivec:

Železničná ul. celá, ČSA ul. úseky r.d. od č.448 po č.468, od č.747 po č.472, Pokroku ul. č.d.559


6. august 2018 od 07:10 h do 18:00 h
8. august 2018 od 07:10 h do 18:00 h


 

 

 

 

 

Na základe žiadosti Obvodného oddelenia Policajného zboru v Plešivci Vám oznamujeme,

že v Gombaseckej jaskyni bola nájdená peňaženka s finančnou hotovosťou.

Opis peňaženky: modrá textilná peňaženka s bielym nápisom PUMA a vyobrazeným logom.

Oprávnený držiteľ zaistenej veci sa môže prihlásiť na OO PZ v Plešivci.

Prípadné informácie na tel. čísle: 058/7921 139.

 

___________________________________________________________________________

Pani starostka ďakuje školským zariadeniam, zástupcom spoločenských organizácií

pôsobiacim na území obce, sponzorom, účinkujúcim, zamestnancom a všetkým,

ktorí sa akoukoľvek formou podieľali na úspešnej realizácii Dní obce.

V neposlednom rade ďakuje hosťom z družobných miest Alsózsolca a Matei,

a ostatným hosťom, že svojou prítomnosťou poctili Dni obce Plešivec. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava z dôvodu aktuálneho vývoja nákazovej situácie vo výskyte afrického moru ošípaných v okolitých krajinách žiada:

vykonat' do 31.05.2018 súpis všetkých chovateľov ošípaných ( aj neregistrovaných, aj chovateľov, ktorí majú iba jednu ošípanú pre vlastnú spotrebu)

 

V tejto súvislosti žiadame všetkých chovateľov ošípaných ( aj neregistrovaných, aj chovateľov, ktorí majú iba jednu ošípanú pre vlastnú spotrebu) o oznámenie chovu v termíne do 31.05.2018 na Obecnom úrade Plešivec ,

osobne: Obecný úrad Plešivec, Čsl. armády 1,Plešivec, Kancelária prvého kontaktu

mailom: baka.miriama@gmail.com

alebo telefonicky: 058/7921135

 

___________________________________________________________________________________

 

Oznamujeme obyvateľom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované 

prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom v obci Plešivec:

Železničná ul. celá, ČSA ul. celá, Daxnerova ul. celá, Domická ul. celá, 1.mája ul. celá,

Gemerská ul. celá,:


30. máj 2018 od 06:50 h do 18:30 h

 

Železničná ul. celá, ČSA ul. úseky r.d. od č.448 po č.468, od č.747 po č.472,

Pokroku ul. č.d.559:


1. jún 2018 od 07:10 h do 18:30 h

 

_____________________________________________________________________________________

 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. upozorňuje cestujúcich, že z dôvodu výluky

medzi  železničnými stanicami Tornaľa - Plešivec v dňoch 28., 30.-31.mája a 1.júna 2018

v čase od 7:00 do 15:30 h. budú vlaky R 931 Ipeľ,  R 811 Sitno, R 812  Gemeran  a 

R 814 Slatina  nahradené autobusmi.

Autobusy budú zastavovať:

 •  Tornaľa -   pred budovou železničnej stanice
 •  Plešivec – pred budovou železničnej stanice

 

________________________________________________________________________________________

 

Vázení občania!

     Oznamujeme Vám, že plánované prerušenie elektrickej energie dňa 25.05.2018 na ulici Gemerskej a 1.mája bolo zrušené!

 


 

Program odpadového hospodárstva Košického samosprávneho kraja

na rok 2016-2020- záverečné stanovisko 

 

Záverečné stanovisko k navrhovanému strategickému dokumentu :

,,Program odpadového hospodárstva Košického kraja na rok 2016-2020´´

je zverejnené na úradnej tabuli Obecného úradu v Plešivci.

Výpisy a odpisy je možné z neho robiť počas úradných hodín na sekretariáte Obecného úradu.

 

__________________________________________________________________________

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. upozorňuje cestujúcich, že z dôvodu výluky

medzi  železničnými stanicami Tornaľa - Plešivec v dňoch 24.-25. mája  2018

v čase od 7:00 do 15:30 h. budú vlaky R 931 Ipeľ,  R 811 Sitno, R 812  Gemeran  a 

R 814 Slatina  nahradené autobusmi.

Autobusy budú zastavovať:

 •  Tornaľa -   pred budovou železničnej stanice
 •  Plešivec – pred budovou železničnej stanice

 

 

 

 

 

 

Oznamujeme obyvateľom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované 

prerušenie distribúcie elektriny v lokalitách:

 

Železničná ul. celá, ČSA ul. celá, Daxnerova ul. celá, Domická ul. celá, 1.mája ul. celá,

Gemerská ul. celá

17. mája 2018 od 08:00 h do 16:00 h

 

Železničná ul. celá, ČSA ul. úseky r.d. od č.448 po č.468, od č.747 po č.472,

Pokroku ul. č.d.559

22. máj 2018 od 07:00 h do 18:30 h
23. máj 2018 od 06:50 h do 18:30 h

 

Gemerská ul. celá, 1.mája ul. celá

23. máj 2018 od 07:00 h do 17:30 h
25. máj 2018 od 07:00 h do 17:30 h


 

 

 

 

 

 

 

Deň Zeme je venovaný našej planéte, našej Zemi. Tento deň vznikol ako reakcia na rozsiahle

poškodzovanie životného prostredia.

Pri tejto príležitosti obec Plešivec zabezpečila bezplatné pristavenie veľkokapacitného kontajnera,

ktorý bude umiestnený vo dvore TID.

Do týchto nádob môžu obyvatelia umiestňovať veľkorozmerný domový odpad

(starý, najlepšie rozobratý drevený a čalúnený nábytok, koberce, matrace a pod.)

Kontajner neslúži na zber elektroodpadu (napr. chladničky, práčky, televízory, počítače,

monitory a pod.) ani na zber biologického odpadu (tráva, konáre, slama), ani na odpad

s výskytom nebezpečných látok (batérie, žiarivky) !

Zber týchto druhov odpadov je zabezpečený prostredníctvom iných mobilných zberov,

o ktorých sú obyvatelia obce informovaní prostredníctvom harmonogramu a vyhlásením

v obecnom rozhlase.

Kontajner je určený pre obyvateľov – fyzické osoby, nie firmy.

 

Pred umiestnením odpadu do veľkokapacitného kontajnera vo dvore TID Vás žiadame

najprv kontaktovať pani Baka v kancelárii prvého kontaktu na prízemí

 

Harmonogram pristavenia veľkokapacitného kontajnera:

Od 17.4.2018 do 27.4.2018 v čase úradných hodín

_______________________________________________________________________________

Naša obec v roku 2017 sa zapojila do výzvy Ministerstva vnútra SR – Sprostredkovateľský orgán

pre operačný program Ľudské zdroje a získala nenávratný finančný príspevok

vo výške 469.246,99 € na vybudovanie Zberného dvora – 1.etapa.

Táto dotácia značnou mierou prispeje k rozvoju obce. Starostka obce – Iveta Šušánová

touto cestou vyjadruje poďakovanie všetkým zamestnancom, poslancom a externým

dodávateľom, ktorí svojou prácou prispeli k úspechu v tomto projekte.


 

 

 

 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. upozorňuje cestujúcich, že z dôvodu výluky

medzi  železničnými stanicami Tornaľa - Plešivec dňa 05.04.2018 v čase od 6:50 do 13:00 h.

budú vlaky R 931 Ipeľ a R 812  Gemeran nahradené autobusmi.

Autobusy budú zastavovať:

 •  Tornaľa - pred budovou železničnej stanice
 •  Plešivec - pred budovou železničnej stanice

 

______________________________________________________________________________

Oznamujeme obyvateľom obce, že v nasledujúcich termínoch bude prerušená distribúcia elektriny

v nasledovných lokalitách:

 

Obrancov mieru celá, Pokroku celá, Štítnická celá, Hradná celá, Letná celá, Okružná celá,

Železničná č. 553, Čsl. armády č. 388, č. 479, záhradkárska lokalita Čerešník

 

5. apríla 2018    od 07.00 do 18.30

6. apríla 2018    od 07.00 do 18.30

9. apríla 2018    od 07.00 do 18.30


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čitatelia portálu Rožňava24 v špeciálnom hlasovaní rozhodujú o najsympatickejšej dedinke v okrese Rožňava. V hre je Vaša obec.

Najobľúbenejšie obce dostanú po hlasovaní priestor na našom webe, kde ich predstavíme, zoznámime čitateľov s ich zaujímavosťami a uverejníme rozhovor so starostami/starostkami. Chcem Vás ubezpečiť, že nejde o žiadnu platenú službu. Všetko je zadarmo a naším cieľom je nájsť a ukázať to krásne, čo okolité dedinky ukrývajú.

Hlasovať sa dá jednoducho, kliknutím na vybranú obec v tomto článku: Veľký súboj dedín Veľký súboj dedín Rožňavského okresu: Dajte hlas tej najsympatickejšej!

Odkaz na článok: http://roznava.dnes24.sk/velky-suboj-dedin-roznavskeho-okresu-dajte-hlas-tej-najsympatickejsej-292586

Šancu posunúť svoju obec do užšieho výberu zvýšite zdieľaním článku na sociálnych sieťach či preposlaním priateľom a známym.

Samozrejme, témy z Vašej obce veľmi radi spracujeme, aj ak sa obec medzi obce s najvyšším počtom hlasov nedostane. Ak pre nás máte tipy, alebo sa chcete niečím pochváliť, kedykoľvek nás kontaktujte (simon@global24.sk 0917 885 268).

S podravom Peter Simon (Rožňava24.sk)

 

________________________________________________________________________________

 

Na základe dnešného oznámenia (27.2.2018) informujeme obyvateľov obce Plešivec,

že  spoločnosť VSD zrušila plánovanú odstávku distribúcie elektriny.

________________________________________________________________________________

Oznamujeme obyvateľom obce, že v nasledujúcich termínoch bude prerušená distribúcia elektriny

v nasledovných lokalitách:

 

Obrancov mieru celá, Pokroku celá, Štítnická celá, Hradná celá, Letná celá, Okružná celá,

Železničná č. 553, Čsl. armády č. 388, č. 479, záhradkárska lokalita Čerešník

 

1. marca 2018    od 07.00 do 17.30

2. marca 2018    od 07.00 do 17.30

5. marca 2018    od 07.00 do 17.30

 

________________________________________________________________________________

Týmto Vás žiadame o pomoc pri zbere podpisov pod petíčnú akciu za zachovanie rýchlej lekárskej

pomoci v meste Tornaľa, v prílohe zasielame aj petičný hárok, všetky informácie sú zverejnené

na webovej stránke mesta Tornaľa.  Zrušením RLP v Tornali hrozí neexistencia prvej lekárskej

pomoci na gemeri. Prosíme Vás o pomoc , nakoľko je potrebné pozbierať 10 000 podpisov.

Hárky môžu podpísať aj neplnoleté osoby /od 10 rokov/, elektronicky je možné hlasovať na základe

webovej stránky mesta Tornaľa.  Do tejto akcie sa zapájajú všetky mestá a obce v okolí Tornale,

mikroregiony Turiec a Pri Slanej. 

Ďakujeme za súdržnosť a spoluprácu


 

 

 

 

 

 

 

 

Oznamujeme obyvateľom Plešivca, že na webovom portály

"vets.cz - Spolek pro vojenská pietní místa" boli uverejnené pamätné tabule a pomník

z našej obce. Link na portál nájdete TU.


 

 

Dobrý deň

 

     Na základe dohody v rámci Partnerstva centier podpory Košického samosprávneho kraja Vám chceme oznámiť plánovanú revíziu Akčného plánu rozvoja okresu Rožňava. V rámci tejto revízie vzniká možnosť doplnenia nových projektových zámerov do indikatívneho zoznamu projektov, ktorý ako viete je určujúci pre možnosť poskytnutia regionálneho príspevku v rámci plnenia aktivít AP.

    V prípade, že Vy ako obec, alebo podnikateľský subjekt z Vašej obce máte záujem o zaradenie svojho projektového zámeru do Akčného plánu, prosíme Vás o jeho zaslanie na emailové adresy : kcprorv@gmail.com  a prednosta.rv@minv.sk v termíne do 15. februára 2018.

Pod podnikateľským subjektom rozumieme  právnické osoby ako napr. s.r.o., n.o., družstvá ...

    Zároveň Vám chceme pripomenúť, že Akčný plán je nástrojom slúžiacim prioritne na vytváranie pracovných miest a zníženie dlhodobo vysokej úrovne nezamestnanosti. Z uvedeného dôvodu by sa Vaše projektové zámery mali  orientovať na tieto priority Akčného plánu.

    Žiadame Vás o zverejnenie tejto informácie (informačná tabuľa, webstránka...) tak aby bola dostupná všetkým podnikateľským subjektom vykonávajúcim činnosť v rámci Vašej územnej pôsobnosti.

 

            Ďakujeme za spoluprácu a prajeme úspešný deň.

 

S pozdravom  Koordinačné centrum pre rozvoj okresu Rožňava n.o.

Zakarpatská 19

048 01 Rožňava

Tel.: 0908 183 285 - Ing. Arpád Kavečanky - riaditeľ

        0908 186 237 - Ing. Eva Valentíková - odborný asistent

Web: www.kcprorv.sk


 
 AMO leták.pdf (230.5 kB) AMO leták.pdf (230.5 kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznamujeme obyvateľom obce, že v nasledujúcich termínoch bude prerušená distribúcia elektriny

v nasledovných lokalitách:

 

záhradkárska lokalita Čerešník

 

7. decembra 2017    od 07.00 do 16.30

8. decembra 2017    od 07.00 do 16.30

 

Obrancov mieru celá, Pokroku celá, Štítnická celá, Hradná celá, Letná celá, Okružná celá,

Železničná č. 553, Čsl. armády č. 388, č. 479

 

8. decembra 2017      od 07.10 do 16.30

11. decembra 2017    od 07.00 do 16.30

12. decembra 2017    od 07.00 do 16.30

 


 

 

Oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 28. novembra 2017 (v utorok) bude obecný úrad

od 12:00 hod. z technických príčin zatvorený. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Ida Blašková  praktickéhý lekár pre deti  a dorast  v Plešivci oznamuje svojim pacientom, že dňa 

                                                27.10.2017      -    piatok  -  1  deň   

                                                               nebude ordinovať.                      

 

Zastupovanie  v Rožňave :

 

1.  MUDr. M. Spišáková   - ambulancia  praktického lekára pre deti a dorast     

Námestie l. mája  , Rožňava / poliklinika pri súde /

Pondelok 07:00 - 12:00 

Utorok 13:00 - 14:00 

Streda 07:00 - 12:00 

Štvrtok 07:00 - 12:00 

Piatok 07:00 - 10:30        

 

 2.   Pohotovosť  pre deti  v Nemocnici Rožňava           

Po- Pia  :   od   15, 30   -  22,oo         

 So-Ne    :   od  7,oo      - 22,oo  

 

______________________________________________________________________________

Oznamujeme obyvateľom obce, že v nasledujúcich termínoch bude prerušená distribúcia elektriny

v nasledovných lokalitách:

 

Železničná ul. celá, Čsl. armády ul. celá, Daxnerova ul. celá, Domická ul. celá,

Rudnayho ul. celá, Vinohradná ul. celá, 1.mája ul. celá, Gemerská ul. celá,

Záhradkárska lokalita Čerešníky

 

31. októbra 2017    od 06.40 do 17.00

6. novembra 2017  od 06.40 do 17.00

7. novembra 2017  od 06.40 do 17.00 

8. novembra 2017  od 06.40 do 17.00


 

 

Na základe žiadosti Obvodného oddelenia Policajného zboru v Plešivci Vám oznamujeme,

že v Gombaseckej jaskyni bola nájdená peňaženka s finančnou hotovosťou.

Opis peňaženky: modrá textilná peňaženka s bielym nápisom PUMA a vyobrazeným logom.

Oprávnený držiteľ zaistenej veci sa môže prihlásiť na OO PZ v Plešivci.

Prípadné informácie na tel. čísle: 058/7921 139.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznamujeme obyvateľom obce, že v nasledujúcich termínoch bude prerušená distribúcia elektriny

v nasledovných lokalitách:

 

Vidová 595

09 .októbra 2017  od 06.40 hod. do 18.30 hod.

10. októbra 2017  od 06.40 hod. do 18.30 hod.

11. októbra 2017  od 06.40 hod. do 18.30 hod.

12. októbra 2017  od 06.40 hod. do 18.30 hod.

16. októbra 2017  od 06.40 hod. do 18.30 hod.

17. októbra 2017  od 06.40 hod. do 18.30 hod.

19. októbra 2017  od 06.40 hod. do 18.30 hod.

20. októbra 2017  od 06.40 hod. do 18.00 hod.

24. októbra 2017  od 06.40 hod. do 18.00 hod.

 

 

Železničná ulica celá, Čsl. armády č. 645, od č. 448 po č. 472, 478, 758, 900

24. októbra 2017 od 08.00 hod. do 18.00 hod.

25. októbra 2017 od 06.40 hod. do 18.00 hod.

26. októbra 2017 od 06.40 hod. do 18.00 hod.

 

 

Železničná ulica č. 758, 900, Čsl. armády č. 478, 645

30. októbra 2017 od 06.40 hod. do 17.00 hod.


 

 

 

 

 

 

 S poľutovaním oznamujeme obyvateľom obce, že z dôvodu nepriaznivého počasia sa III. Plešivecký kotlík nekoná.

Za pochopenie ďakujeme.

_________________________________________________________________________________________

Oznamujeme obyvateľom obce Plešivec, že z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny

sa nebude úradovať na Obecnom úrade od 19.9.2017 do 20.9.2017.

Za pochopenie ďakujeme

 

Starostka obce


 

 

Oznamujeme obyvateľom obce, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite:

Čsl.armády č. 1, 478, 645 a 900

Daxnerova č. 1, 22

Domická č. 120, 162

Gemerská č. 234

Železničná č. 758, 900

 

v termínoch         19.09.2017 od 06.30 hod. do 18.30 hod.

                            20.09.2017 od 06.30 hod. do 18.30 hod.

___________________________________________________________________________________

Oznamujeme obyvateľom obce Plešivec, že spoločnosť VSD, a.s. vytvorila na svojej stránke 

prehľad plánovaných odstávok distribúcie elektriny, ktorá je k nahliadnutiu tu.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 30.8.2017 bude prerušená distribúcia elektriny 

                                           v čase od 7.30 hod. do 12.30 hod.

na nasledujúcich úsekoch: ul. Železničná od č.483 po 487, od č. 558 po 554, od č. 630 po 621, od č. 632 po 640

od č. 627 po 646, od č. 622 po 626, č. 625, od č. 505 po 506 a na Ul. Pokroku č. 559

__________________________________________________________________________________

Oznamujeme obyvateľom obce Plešivec, že z dôvodu predĺženia prechodu na nový informačný

systém sa nebude úradovať na Obecnom úrade od 10.8.2017 do 16.8.2017.

Za pochopenie ďakujeme

 

Starostka obce

_________________________________________________________________________________

Oznamujeme obyvateľom obce Plešivec, že dňa 8. 8. 2017 sa z dôvodu prechodu na nový

infromačný systém nebude úradovať na Obecnom úrade v čase od 7.00 do 15.30 hod.

Za pochopenie ďakujeme.

 

Starostka obce


 

Oznamujeme obyvateľom obce, že v obci Plešivec - záhradkárska lokalita Čerešník, bude v termíne:

14.augusta 2017  od 7.00 hod  do 17.30 hod

15.augusta 2017  od 7.00 hod  do 17.30 hod

16.augusta 2017  od 7.00 hod  do 17.30 hod

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia. 

 

Ďalej, v lokalite Plešivec - Ul. Štítnická, úseky: od č.306 -290, od 283 - 261, od 328 - 309

Ul.Letná, úseky: od 339 - 336, od 345 - 342, od 341 - 786, garáže na Letnej ul.

Ul.Hradná, úseky: od 362 - 363

Ul.Štítnická, úseky: č. 288

17.augusta 2017 od 7.30 hod do 15.00 hod

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiadatelia o pridelenie nájomného bytu v Plešivci môžu stiahnúť potrebné formuláre (žiadosť a čestné 

vyhlásenie) na zaradenie do poradovníka v položke: nájomné byty Plešivec / formuláre na stiahnutie.

 

_____________________________________________________________________________________

Štát opäť ponúka príspevok na zateplenie rodinného domu.

 

viac na stránke: https://www.aktuality.sk/clanok/502683/stat-opat-ponuka-prispevok-na-zateplenie-rodinneho-domu/


 

 

 

 

Oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 26.06.2017 v čase od  09.00 hod. do 14.30 hod. bude  

prerušená distribúcia elektriny na uliciach : Pokroku č. 559 a Železničná č. 483 - 487, 505,

506, 554, 558, 620 - 622, 624 - 640, 646, 648, 775, 900.

___________________________________________________________________________

Pani starostka ďakuje školským zariadeniam, zástupcom spoločenských organizácií pôsobiacim

na území obce, sponzorom, účinkujúcim, zamestnancom a všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou

podieľali na úspešnej realizácii Dní obce.

V neposlednom rade ďakuje hosťom z družobných miest Alsózsolca a Matei, a ostatným hosťom,

že svojou prítomnosťou poctili Dni obce Plešivec. 


 

 

 

 
 Vernisáž.pdf (2.4 MB) Vernisáž.pdf (2.4 MB)

 

 

Nadácia COOP Jednota vyhlasuje pre všetky mestá a obce „Výzvu“ na podávanie žiadostí o grant

vo výške 6 000 € spolu s projektami (každá obec alebo mesto musí predložiť 3 projekty) v rámci nového projektu pod názvom „Program podpory lokálnych komunít“.

Projekty môžu podávať orgány miestnej samosprávy, mimovládne organizácie a vzdelávacie inštitúcie  do  15.07.2017.

Materiály týkajúce sa tohto projektu, vrátane podmienok účasti a žiadosti o grant, nájdete na stránke:
https://www.coop.sk/sk/program-podpory-lokalnych-komunit.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V zmysle paragrafu 48 zákona č.58/2014 o výbušninách, výbušných predmetoch,munícii 

a zmene niektorých zákonov oznamujeme, že dňa 11.5.2017  medzi 12:00 a 15:00

bude v lome Čoltovo  (KAMBET s.r.o.) vykonaný clonový odstrel č. 94.    

V Humennom 10.5.2017  o  7:45 hod.

TVO: Ing. Marcel Kolesár (SSE Slovakia s.r.o.)

Hlásil: Ing. Marcel Kolesár  (SSE Slovakia s.r.o.)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácia o výluke medzi ŽST Tornaľa - Plešivec 

 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. upozorňuje cestujúcich, že z dôvodu výluky

medzi  železničnými stanicami Tornaľa - Plešivec v dňoch 10.-11.apríla 2017

v čase od 6:50 do 13:00 h.  budú vlaky R 931 Ipeľ a R 932 Gemeran nahradené autobusmi.

 

Autobusy budú zastavovať:

-Tornaľa -  pred budovou železničnej stanice

-Plešivec – pred budovou železničnej stanice

 

________________________________________________________________________________________

Informácia o výluke medzi ŽST Tornaľa - Plešivec 

 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. upozorňuje cestujúcich, že z dôvodu výluky

medzi  železničnými stanicami Tornaľa - Plešivec dňa 07.04.2017 v čase od 6:50 do 13:00 h.

budú vlaky R 931 Ipeľ a R 932 Gemeran nahradené autobusmi.

-          Tornaľa -  pred budovou železničnej stanice

-           Plešivec – pred budovou železničnej stanice

_______________________________________________________________________________________

Regionálny úrad Verejného zdravotnáctva so sídlom v Rožňave so sídlom Špitálska 3, 048 01 Rožňava oznamuje obyvateľom obce, že dňa 23.03.2017 RÚVZ v Rožňave bolo doručené oznámenie Úradu verejného zdravotnáctva SR v Bratislave o výskyte nebezpečného kozmetického výrobku v Európskej únií. 

 

Ide o nasledujúci výrobok: Eyelash Enhancing Serum - sérum na rast rias

značka: 4 Long Lashes

výrobná látka /typ: čiarový kód 5 900116 025018

Krajina pôdovu: Poľsko

popis: 3ml, biela plastová nádobka s uzáverom zlatej farby, zabalená v kartónovom obale a priehľadnom obale.

________________________________________________________________________________________

 

Obecný úrad v Plešivci v zmysle paragrafu 48 zákona č.58/2014 o výbušninách, výbušných predmetoch,munícii  a zmene niektorých zákonov oznamujeme, že dňa 30.3.2017  medzi 12:00 a 16:00 bude v lome Coltovo  (KAMBET) vykonaný clonový odstrel č. 93


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácia pre verejnosť  podľa  §  6 ods. 1 k oznámeniu podľa zákona  č. 24/2006 Z.  z.  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len„ zákon“ )

 

 

 č. s.:  OU-RV- OSZP-2016/012390                   

 č. záznamu: 2016/0029971

 

 

 1. Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti  o  životné  prostredie, Ernesta Rótha 30, 048 01  Rožňava    oznamuje verejnosti, že   strategický dokument

       „ Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Obce Plešivec  2016 - 2025 “, podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 4 ods. 1 zákona.    

 

 

Príslušný orgán

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ernesta Rótha 30, 048 01  Rožňava

Názov navrhovanej činnosti

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Obce Plešivec  2016 - 2025

Predmet činnosti

Predmetom zámeru je oživenie sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja obce Plešivec

Miesto realizácie

Katastrálne územie obce Plešivec

Navrhovateľ

Obec Plešivec, Čsl. Armády 1, 049 11 Plešivec   

 

 

 1. Informácie o strategickom dokumente, ktorý je predmetom tohto konania  je možné získať u príslušného orgánu  a povoľujúceho orgánu.

 

 1. Druh požadovaného povolenia pre realizáciu navrhovanej činnosti: Navrhovaná činnosť bude povolená v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ).

 

 1. Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na adrese: enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-obce-plesivec-2016-20

 

 

Dotknutá obec do 3 pracovných dní   informuje   verejnosť na svojom webovom sídle a na  úradnej tabuli obce o tejto skutočnosti  a o tom, kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať, pričom zabezpečí sprístupnenie zámeru pre verejnosť najmenej po dobu 15 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.

  

 

 

 

 

 

 

 

 1.  Verejnosť môže doručiť svoje písomné pripomienky k zámeru príslušnému orgánu do 15 dní

  od zverejnenie zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia 

  podľa § 6 ods. 5 na adresu:

  Okresný úrad Rožňava

  odbor starostlivosti o životné prostredie

       Ernesta Rótha 30

       048 01  Rožňava

 

       Písomné   stanoviska  sa  považujú  za  doručené,  aj  keď  bolo  v  určenej  lehote  doručené

       dotknutej obci.

 

 

Povoľujúci  orgán

 1. Okresný úrad Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie,  Ernesta Rótha 30, 048 01  Rožňava
 2. Obecné zastupiteľstvo Plešivec

 


 

 

 

 

 

Oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 12.12.2016 v čase od  07.30 hod do 16.30 hod. bude   prerušená distribúcia elektriny na uliciach : Obrancov mieru, Pokroku, Hradná, Letná , Gemerská, Štítnická,  Čsl. armády 388 a Železničná 553


 

 

 

 

 

 

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

so sídlom v Rožňave, Špitálska 3, 048 01 Rožňava

 

 

Vírusová hepatitída typu A – žltačka

– je choroba špinavých rúk!

 

Jedným z najdôležitejších opatrení je dôkladná osobná hygiena – pravidelné umývanie rúk

 

Ako chrániť seba?

- pravidelné a dôkladné umývanie rúk mydlom

- ak nie je možné si umyť ruky, používať alkoholové dezinfekčné prípravky na ruky

- umývanie rúk je najdôležitejšie po použití toalety, pred konzumáciou jedla a pred fajčením

 

Ako chrániť ostatných?

- dezinfikovať chlórovými prípravkami toaletu a jej okolie

- dezinfikovať aj miesta, ktorých sa často chytáme

 

Vírusová hepatitída typu A je vážne ochorenie pečene s možnými trvalými následkami na zdraví a preto nepodceňujte osobnú hygienu.

 

Najúčinnejším opatrením proti vírusovej hepatitíde typu A je očkovanie. O očkovaní sa môžete informovať u Vášho ošetrujúceho lekára.

 

Vypracoval: Mgr. Jozef Varga – epidemiológ

                                                                                                           MUDr. Ľubomíra Chromčíková

                                                                                                                   regionálna hygienička


 

 

 

 

 

Starosta obce Plešivec touto cestou ďakuje každému, kto sa akýmkoľvek spôsobom zapojil do akcie II. Plešivecký kotlík.

Ďakuje najmä jednotlivým družstvám, ktoré predviedli svoje kuchárske schopnosti a pripravili pre návštevníkov samé dobroty.


 

 

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016/2022

 

Okresnú úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len okresný úrad) vydal záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016-2022", ktorého obstarávateľom je Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice.

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016-2022" okresný úrad zverejnil na webovom sídle ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-kosickeho-samospravneho-kraja-1

 

 

________________________________________________________________________________________

 

style="font-size:1.1em;">Rýchlostná cesta R2, Tornaľa - Gombasek záverečné stanovisko

 

Podľa § 37 ods. 4 zák. č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov nám bolo zaslané záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti "Rýchlostná cesta R2, Tornaľa - Gombasek, ktorej navrhovateľom je NDS, a.s. Bratislava. Do dokumentu je možné nahliadnňť a vyhotovovať si fotokópie na vlastné náklady na obecnom úrade v Plešivci v kancelárií prvého kontaktu počas úradných hodín. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pani starostka touto cestou ďakuje školským zariadeniam, zástupcom spoločenských organizácií, ktoré pôsobia na území obce, sponzorom, účinkujúcim, zamestnancom a všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou podieľali na úspešnej realizácii Dní obce. 
Svoju vďaku vyjadruje autorom knihy Plešivec – potulky dejinami Plešivca, za ich obetavú prácu pri napísaní knihy. A v neposlednom rade ďakuje vzácnym hosťom zo Slovenskej republiky a z družobného mesta Alsózsolca, že svojou prítomnosťou poctili 15. Dni obce Plešivec. 
 


 

 

 

 

 

 

Pani starostka ďakuje pekne všetkým zúčastneným na utorňajšej brigáde ktorá sa konala pred obecným úradom. 


 

 

 

 

 

V obci sa realizuje projekt dopravného značenia, apleujeme na občanov aby si všímali dopravné značenia v obci aby sa tak predišlo zbytočným nepríjemnostiam a škodám v uliciach.  

________________________________________________________________________________________

 

 

Prosíme občanov obce Plešivec o vyplnenie dôležitého dotazníka ohľadne získania informácií pre spracovanie strategických dokumentov obce (PHSR A Komunitný plán obce). Lehota vyplnenia a doručenia je stanovená na 2 týždne a to konkrétne do 15.06.2016. Žiadame striktne dodržať uvedený termín na vyplnenie dotazníka. Vyplnené dotazníky prosíme doručiť na obecný úrad konkrétne do kancelárie prvého kontaktu. (Š. Garaj) alebo poslať na emailovú adresu stefan.garaj@obecplesivec.sk


 

 

 

 

 

 

 

Obstarávateľ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie kraja podľa §9 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") dňa 16.05.2016 správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016-2022" ktorý je dostupný k nahliadnutiu na obecnom úrade v Plešivci v úradných hodinách po dobu 21 dní. Z dokumentov je možné vyhotovovať výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. 

________________________________________________________________________________________

 

Obstarávateľ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie kraja podľa §9 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") dňa 22.04.2016 správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia Košického kraja na roky 2014-2020" ktorého súčasťou je aj "Integrovaná územná stratégia udržateľného rozvoja meststkej funkčnej oblasti mesta Košice 2015-2020 (2023)", ktorý je dostupný k nahliadnutiu na obecnom úrade v Plešivci v úradných hodinách po dobu 21 dní. Z dokumentov je možné vyhotovovať výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. 

________________________________________________________________________________________

 

Pani starostka touto cestou ďakuje za skvelú akciu s názvom Vatra, členkám kultúrnej komisie, učiteľkám základnej školy a materskej školy, členom DHZO Plešivec, zamestnancom Obecného úradu, p. Lavenovi a v neposlednom rade pánovi Štefanovi Skokanovi a aktivačným pracovníkom, ktorí pripravili areál.


 

 

 

 

 

 

 
 plagat vatra.pdf (527.8 kB) plagat vatra.pdf (527.8 kB)

 

 

 

Národná Diaľničná spoločnosť v spolupráci s obcou Plešivec pozýva na verejné prerokovanie Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie na stavbu Rýchlostná cesta R2 Tornaľa - Gombasek ktoré sa uskutoční dňa 06.04.2016 (streda) o 19:00hod. v Technologickom inkubátorovom dome v obci Plešivec, Čsl. Armády 478, 049 11 Plešivec, vo veľkej sále. 

 

 

________________________________________________________________________________________

 

Okresný úrad Rožňava upozorňuje a vyzýva každého vlastníka poľnohospodárskej pôdy ďalej len „vlastník“) alebo nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „ užívateľ“), aby zabezpečili základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu v zmysle § 3 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy ( ďalej len „zákon“ ), ktorý ho o tom, že každý vlastník alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný:

 1. Vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,
 2. predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch,
 3. zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí,

Podľa § 14 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 504/2003  Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení platných predpisov nájomca je povinný:

 

 1. viesť evidenciu pozemkov, ktoré má prenajaté, a ktoré sám vlastní a obhospodaruje podľa prenajímateľov a druhu pozemkov,
 2. viesť a uchovávať evidenciu o dohodnutom a zaplatenom nájomnom za pozemky a údaje a informácie z tejto evidencie pozemkov, ktoré má prenajaté , na požiadanie poskytovať Okresnému úradu Rožňava, pozemkovému a lesnému odboru.

Zároveň upozorňujeme občanov, že na internetovej stránke MP SR bola zverejnená výzva, aby občania svoje poznatky o neobhospodarovanej pôde nahlasovali na internetový portál na stránke www.mpsr.sk  - Informačné nástroje – Agrofórum – fórum o využívaní poľnohospodárskej pôdy. Okresný úrad Rožňava, pozemkový a lesný odbor je množné ohľadom zaburinených pozemkov kontaktovať na jeho adrese : Šafárikova 71, 048 01 Rožňava, príp. mailovou poštou na adrese:  opl.rv@minv.sk

 

            V roku 2016 budú kontroly zabezpečenia starostlivosti o poľnohospodársku pôdu vykonávané podľa vypracovaného harmonogramu. V zmysle právnych predpisov za porušenie povinnosti likvidácie a šírenia buriny hrozia peňažné sankcie.

 

            Za spoluprácu ďakujeme

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________

 

 

 

Ďakovný list

 

Starostka obce Plešivec ďakuje všetkým účastníkom výstupu na Veľký vrch za účasť a príjemne strávené chvíle. Osobitná vďaka patrí pánovi Jánovi Bányászovi, za poskytnutie sprievodcovských služieb a bohatých informácií o Plešiveckej planine.

V neposlednom rade touto cestou ďakuje každému, kto sa akoukoľvek formou podieľal na prípravách a realizácii výstupu na Veľký vrch dňa 19. marca 2016. Prikladáme aj niekoľlko fotografií do fotoalbumu Autor: Jozef Pisch. 

 

 

 

________________________________________________________________________________________

 

Navrhovateľ NDS, a.s., so sídlom v Bratislave predložil Ministerstvu životného prostredia SR podľa §31 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinný do 31.12.2014) správu o hodnotení "Rýchlostná cesta R2, Tornaľa Gombasek"

 

Podľa §34, ods. 1 informujeme verejnosť, že predmetná správa je dostupná k nahliadnutiu na obecnom úrade Plešivec v podateľni každý deň v rámci úradných hodín, okrem štvrtku z dôvodu nestránok. Z predmetnej správy je možné si robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. 


 

 

 

 

 

 

 

Starostka obce Plešivec týmto ďakuje dobrovoľným hasičom a všetkým zúčastneným, za rýchlu mobilizáciu a nezištnú pomoc na postihnutých miestach v povodí rieky Štitník. 


 

 

 

 

 

 

Rákóczi Szövetség a Občianske združenie Pro Civis prichádaz s ponukou reálnej pomoci pri zabezečení  dvojjazyčného označenia prevádzok (nápisy, upútavky, jedálne a nápojové listy) a prípravy iných propagačných a reklamných nosičov v slovenskom a maďarskom jazyku –  pre podnikateľov a neziskové organizácie.

Rákóczi Szövetség s projektom „Za zrozumiteľné južné Slovensko“ rozbieha – v spolupráci s OZ Pro Civis – bezplatnú prekladateľskú a grafickú službu pre podnikateľov a občianske združenia, ktorého cieľom je rozširovať používanie maďarského jazyka na na verejných prietranstvách. Záujemcovia môžu cez projekt získať na vytvorenie dvojjazyčných nápisov, informačných oznamov, ponukových listov atď. jednorázý nenávratný príspevok až do výšky 1000 (tisíc) eúr.

Sme si vedomí,  že reálna dvojjazyčnosť, teda uplatňovanie aj maďarského jazyka je spojené s nemalými nákladmi, náš program preto ponúka podporu práve na tomto poli. Naše organizácie ponúkajú takú  pomoc, ktorá okrem princípu tolerancie môže prispieť i k rozšíreniu okruhu zákazníkov daného podnikateľa, repsektíve k zvýšeniu pozitívneho pohľadu na danú neziskovú organizáciu.

Záujemcovia môžu podávať projekty na výdavky spojené s vytvorením dvojjazyčných nápisov na obchodoch a prevádzkach, na výkladoch a služobných vozidlách, na náklady vytvorenia dvojjazyčných jedálnych a nápojových listov, na popis výrobkov v maďarskom jazyku, na dvojjazyčné propagačné letáky a reklamné pútače na kultúrnych a športových podujatiach a podobne.. Preklady textov a grafickú úpravu Rákócziho Zväz ponúka bezplatne každému záujemcovi.

Bližšie informácie nájdete na adrese: http://www.rakocziszovetseg.org/palyazat_husk_sk

 

 

_______________________________________________________________________________________

 

Starostka obce ďakuje všetkým zainteresovaným osobám za odvedenú prácu a prípravy na Silvestrovksý bál. 

________________________________________________________________________________________

 

 

Vedenie obce ďakuje za poskytnuté sponzorské dary na uskutočnenie novoročného ohňstroju: 

 

1. Igor Slávkay

2. Viola Vargová

3. Richard Szendi


 

 

 

 

 
 Oznámenie.pdf (155.8 kB) Oznámenie.pdf (155.8 kB)

 

 
 Pozvánka MŠ.jpg (111.8 kB) Pozvánka MŠ.jpg (111.8 kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________

 

 

O z n a m

    

 

Oznamujeme Vám, že dňa 22.10.2015 o 17:00 hod. v obci Plešivec v objekte Technologický inkubátorový dom – malá zasadačka sa uskutoční pracovné stretnutie v rámci tvorby stratégie CLLD pre miestnu akčnú skupinu MASS KRAS.

Pracovné stretnutie je pripravené pre obce : Plešivec, Slavec a Silica. Týmto srdečne pozývame podnikateľov, učiteľov, dôchodcov, študentov a ďalších aktivistov obce,  ktorí majú tvorivé myšlienky, sú akční a podnikaví.  Len spoločne vieme vytvoriť zmysluplnú stratégiu pre územie MAS KRAS.

Prosíme Vás, aby ste do 19.10.2015 nahlásili Vašu účasť mailom na: asistentka.starostu@gmail.com alebo telefonicky 058 7921 135.

    S pozdravom

 

                                                                                                                                          Iveta Šušánová

                                                                                                                                   starosta obce Plešivec
 

V Plešivci, dňa : 16.10.2015

 

 

 

________________________________________________________________________________________

 

 

Vedenie obce Plešivec oznamuje obyvateľom obce, že II. Plešivecký kotlík, ktorý sa mal uskutočniť  17. októbra 2015, sa  z technických príčin ruší.

 

________________________________________________________________________________________

 

OZNAM

Obec Plešivec ako obstarávateľ zmien a doplnkov územného plánu obce oznamuje verejnosti, že v súlade s ustanovením § 31 ods.2 )a § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom  plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) sa

prerokovanie

„Návrhu zmien a doplnkov č.2 ÚPN obce Plešivec“

uskutoční v čase od 12.10.2015 do 12.11.2015

Prerokovanie „Návrhu zmien a doplnkov č.2 ÚPN obce Plešivec“ s odborným výkladom spracovateľa dokumentácie sa uskutoční v zasadačke obecného úradu dňa:  20.10.2015 o 14.00 hod (utorok)

Návrh zmien a doplnkov územného plánu je uložený k nahliadnutiu na obecnom úrade.

Návrh zmien a doplnkov územného plánu je taktiež zverejnený na internete od 12.10.2015:

http://www.zadplesivec.uzemnyplan.sk

style="text-align: center;">Záujemcovia môžu do predmetnej územnoplánovacej dokumentácie nahliadnuť v priebehu 30 dní od začatia prerokúvania a dať k nemu najneskôr do 30 dní od zverejnenia daného  oznamu svoje návrhy a stanoviská.

Prípadné pripomienky a námety je potrebné doručiť písomne, najneskôr 

do 12.11.2015 (vrátane) na obecný úrad v Plešivci.

 

 

 

Vyvesené dňa:    12.10.2015   podpis p. starostka obce Iveta Šušánová

 

 

 

Zvesené dňa:................................podpis p. starostka obce Iveta Šušánová 

 

________________________________________________________________________________________

VEDENIE OBCE PLEŠIVEC VÁS SRDEČNE POZÝVA NA SLÁVNOSTNÉ PREVZATIE HASIČSKÉHO VOZIDLA OD PODPREDSEDU VLÁDY A MINISTRA VNÚTRA  SLOVENSKEJ REPUBLIKY – ROBERTA KALIŇÁKA, KTORÉ SA USKUTOČNÍ DŇA  2. OKTÓBRA O 18.00 PRED BUDOVOU OBECNÉHO ÚRADU V PLEŠIVCI.

 

 

VEDENIE OBCE PLEŠIVEC Z PRÍLEŽITOSTI MESIACA ÚCTY K STARŠÍM POZÝVA  VŠETKÝCH ZÁUJEMCOV NA DIVADELNÉ PREDSTAVENIE – ČAO BAMBÍNO, KTORÉ SA USKUTOČNÍ 10.10.2015 O 17.00 V SÁLE KULTÚRNEHO DOMU V PLEŠIVCI. ÚČINKUJE DIVADLO THÁLIA Z KOŠÍC. DIVADELNÉ PREDSTAVENIE JE REALIZOVANÉ S FINANČNOU PODPOROU ÚRADU VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY. VSTUPNÉ JE 5 €. PRE DôCHODCOV A DETÍ DO 15 ROKOV JE VSTUP BEZPLATNÝ. KAŽDÉHO SRDEČNE OČAKÁVAME.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán otvárky, prípravy a dobývania ložiska vápenca Slavec - Gombasek v dobývacom priestore Slavec na obdobie 2016-2032.

Navrhovateľ Carmeus Slovakia s.r.o. Slavec 179, 04911 Slavec v zastúpení spoločnosťou TRATEC s.r.o. doručil dňa 18.05.2015 ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky zámer navrhovanej činnosti podľa "Plán otvárky, prípravy a dobývania ložiska vápenca Slavec - Gombasek v dobývacom priestore Slavec na obdobie 2016-2032". 

 

Tento Plán je možné pripomienkovat na obecnom úrade v Plešivci, Čsl., Armády 1, 049 11 Plešivec.  Na stránke http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-otvarky-pripravy-dobyvania-vyhradneho-loziska-vapenca-slavec-gomb je celý projekt k nahliadnutiu ako aj na obecnom úrade v Plešivci. 

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko do 21dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnania oznámenia podľa §23 ods. 3 zákona, písomné stanovisko sa považuje za doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.


 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________

 

Obstarávateľ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru1, 042 66 Košice predložil Okresnému úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie kraja podľa §5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 21.04.2015 oznámenie os trategickom dokumente "Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja" Ktorý v zmysle §6 ods. 2 zákona o EIA ako dotknutej osobe obci Plešivec bolo zaslané. 

 

Tento projekt bude k nahliadnutiu verejnosti každý pracovný deň od 7:00 hod. do 15:30hod. Z projektu sa bude môcť vyhotovovať aj odpisy výpisy alebo na vlastné náklady vyhotoviť kópie.


 

 

________________________________________________________________________________________

Obec Plešivec oznamuje obyvateľom obce, že sa realizuje petícia občanov mesta Rožňava a okresu Rožňava za prípravu a zahájenie výstavby rýchlostnej cesty R2 v úseku Gombasek – Včeláre (včítane tunela Soroška) od roku 2016 v Košickom samosprávnom kraji. Petíciu je možné podpísať na obecnom úrade v Plešivci alebo si petičný hárok stiahnuť a vytlačiť. Petičný hárok je umiestnený pod týmto oznamom (kliknutím naň sa súbor stiahne do Vášho počítača) ktoré následne je možné odovzdať na obecom úrade v Plešivci.  Termín ukončenia zberu podpisov petície je 21.06.2015.


 

 

 
 PETÍCIA R2.pdf (160.8 kB) PETÍCIA R2.pdf (160.8 kB)

 

 

 

 
 Ďakovný list.pdf (540.4 kB) Ďakovný list.pdf (540.4 kB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

webygroup

dnes je: 21.11.2018

meniny má: Elvíra


English version
Magyar verzió

8912693

Úvodná stránka