Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Plešivec, oficiálne stránky

Nezákonne umiestnený odpad

Erb Plešivca.JPG                              O B E C  P L E Š I V E C
                                         Čsl. armády 1, 049 11 Plešivec
                  IČO: 00328642, Tel: 058 / 7 921 135, Fax: 058 / 7 921 134
 

 


 

V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch upozorňujeme na dodržiavanie povinností držiteľa odpadu, zapojenie sa do zavedeného systému zberu odpadov na území obce a v obci nevytvárať nelegálne skládky odpadu.

 

Oznámiť nezákonné umiestnenie odpadu môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť. Osoba určená ako zodpovedná za nakladanie s nezákonne umiestneným odpadom je povinná zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie tohto odpadu na vlastné náklady.

 

Priestupku sa dopustí ten, kto poruší zákazy definované v Článku 8 VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Plešivec.

Priestupky voči fyzickým osobám na úseku odpadového hospodárstva prejednáva obec. Iné priestupky podľa zákona o odpadoch prejednáva orgán štátnej správy odpadového hospodárstva. Za priestupok môže obec uložiť pokutu do 1 500 eur.

 

 

______________________________________________________________________________________

 

 Upozornenie - nelegálne skládky odpadu

 

            V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch upozorňujeme na dodržiavanie povinností držiteľa odpadu, zapojenie sa do zavedeného systému zberu odpadov na území obce a v obci nevytvárať nelegálne skládky odpadu.

            Voči konkrétnej osobe zodpovednej za umiestnenie odpadu v rozpore so zákonom o odpadoch č. 223/2001 Z. z. sa zaháji priestupkové konanie. Za priestupok obec môže uložiť finančnú pokutu. Takto zistená osoba je povinná zabezpečiť zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady.

 

 

Plešivec  07.04.2011
                                                                                                                                        
 


 

webygroup

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár


English version
Magyar verzió

9501059

Úvodná stránka